Abstract description

The abstract should not exceed 250 words and it should include:
– aims of the paper,
– research methods used in the study,
– keywords,
– JEL Index,
– 3-5 literature items

Scientific Committee will select papers for both poster session and regular sessions.
The main selection criteria will be: the scientific level of submitted papers and the relevance to the Conference’s topics.

Note that the primary language of the Conference is English. A part from regular sessions, a poster session as well as Polish language session is planned.

Wiodącym językiem konferencji jest język angielski, w którym odbędą się sesje tradycyjne oraz sesja plakatowa. Przewidywana jest także sesja w języku polskim. Osoby preferujące sesję w języku polskim lub sesję plakatową proszone są o kontakt z Komitetem Organizacyjnym na adres sereaul@uni.lodz.pl.